Darujte VAŠE 2% nášmu CENTRU, nech sa tu mladým žije lepšie


Vaše 2% z minulého roka sme využili na spustenie Centra pre mládež v štartovacom režime. Už v septembri tohto roka plánujeme jeho posviacku a uvedenie do plnej prevádzky. To však znamená ešte veľa investícií. Jedna z možností ako nám môžete pomôcť je darovať nám 2% z vašich daní.


Vaše 2% z dane nám môžete darovať týmito spôsobmi:

a) Zamestnanec, ktorý požiadal zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane

b) Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

c) Právnická osoba


Tlačivá na stiahnutie

 

Vyhlásenie o poukázaní 2% Vyhlásenie o poukázaní 2%

Daňové priznanie fyzickej osoby variant A Daňové priznanie fyzickej osoby variant Ana stiahnutie

Daňové priznanie fyzickej osoby variant B Daňové priznanie fyzickej osoby variant Bna stiahnutie

Daňové priznanie právnickej osoby Daňové priznanie právnickej osobyna stiahnutie

Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti Potvrdenie o dobrovoľníckej činnostivysielajúca organizácia

Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti Potvrdenie o dobrovoľníckej činnostiprijímajúca organizácia

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2017 Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2017

Do kolonky o údajoch o prijímateľovi (teda komu vaše 2% poukazujte) uveďte, prosím, tieto údaje:

AETÓS

Dominikánske námestie 2/A

040 01 Košice

Právna forma: občianske združenie

IČO: 35552034


ĎAKUJEME