II. turnus: Stredoškoláci

Pre koho je turnus určený

Na turnus „stredoškoláci“ sa môžu prihlásiť mladí, ktorí tento školský rok ukončili 9. ročník ZŠ až po tých, ktorí v tomto školskom roku zavŕšili stredoškolské vzdelanie (maturitou, odbornou skúškou, alebo iným spôsobom 🙂 )

Cena turnusu

40 €

(strava 5x denne, ubytovanie, spevník Camp 2016 )

Počet voľných miest

20 miest

>>> Prihlásenie <<<

Pre záväzné prihlásenie vyplň tento prihlasovací formulár

Prihlasovací formulár

Dokumenty na stiahnutie

Zdravotná spôsobilosť

 Tento dokument obsahuje dve tlačivá:

  1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré musí potvrdiť lekár
  2. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Tento dokument obsahuje dve tlačivá:

  1. súhlas so spracovaním osobných údajov (zákonného zástupcu, alebo samotného účastníka ak dovŕšil 18 rokov)
  2. Doplňujúce info o dieťati (vypĺňa zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nedovŕšilo 18 rokov)

Oba dokumenty (4 tlačivá) odovzdaj v deň nástupu pri registrácii