Aetos_logo_rgb-05
Aetós je občianske združenie združujúce ľudí, ktorým záleží na mladom človeku vidiac v ňom veľký potenciál. Svojou činnosťou sa usiluje poskytnúť mladým ľuďom priestor na rozvoj všetkých oblastí ľudského života, pričom kladie dôraz  na duchovný rozmer.

Víziou občianskeho združenia je vyformovať z mladých ľudí zrelého človeka, ktorý svoj život zakladá na kresťanských princípoch, jeho duchovnosť preniká všetky oblasti jeho života a formuje okolie, v ktorom žije.

Od roku 2003 Aetós aktívne pôsobí na území Košického kraja, kde organizuje duchovné, kultúrne a športové akcie a taktiež podujatia zamerané na vzdelávanie v oblasti ľudskej osobnosti, dobrovoľníctva, kresťanstva a kultúry.

Názov Aetós pochádza z gréčtiny a v preklade znamená orol. Vo východných cirkvách je orol veľmi často používaným symbolom pre svoje charakteristické vlastnosti ako sú, vznešenosť, nespútanosť, dravosť, túžba vysoko lietať. Názvom nášho združenia chceme na tieto vlastnosti v živote mladých poukázať a pomáhať mladému človeku ich do svojho života implementovať, aby si uvedomil svoju vznešenosť, ktorú získal krstom, aby sa nenechal spútať hriechom, aby mu nebola žiadna námaha ťažká pri šírení evanjelia a aby nikdy nezabudol na to, že sme boli stvorení pre lietanie a nie pre hrabanie na smetisku!

Pri svojich aktivitách a napĺňaní cieľa Aetós veľmi úzko spolupracuje s Radou pre mládež Košickej eparchie. Spoločne organizujú podujatia, ktoré podľa zamerania možno rozdeliť do troch skupín:

  1. Duchovné, ktorých cieľom je priamo ohlasovať kresťanské posolstvo, duchovne sprevádzať, nábožensky vzdelávať a formovať pre službu. (Animátorská škola, Kvetný víkend, Camp Eparchie, Tematické víkendy, Tematické večery, Odpust mladých a Púť mladých.)

 

  1. Kultúrne, ktoré sa usilujú poukázať na silu kresťanstva pri formovaní kultúry a objavovať krásu v prírode a umení. (Prehliadka zborov, Wojtylova stopa)

 

  1. Športové, skrze ktoré sa poukazuje na komplexnosť človeka ako duchovno-telesnú bytosť. (Volejbalový turnaj dievčat, Stolnotenisový turnaj, Vianočný futsalový turnaj, cyklotúra, Turistický deň, Turnaj v plážovom volejbale)

 

Aktivity organizované občianskym združením Aetós sa usilujú zachytiť rozmanitosť, ktorú do sveta prináša výnimočnosť každého človeka ako prostriedok oslovenia, čo najväčšieho spektra mladých ľudí.