TeVi 1 – Ako vieru nenechať zomrieť (Modlitba)

Víkend 25. – 27. októbra sa mládež Košického protopresbyterátu stretla na prvom TeVi v tomto školskom roku, čím otvorila ďalšiu sériu týchto tematických víkendov o “viere”.

Hlavnou myšlienkou spoločne stráveného času bola téma “modlitby”, ktorá sa niesla nie len v katechézach, ale aj v aktivitách, ktoré boli pre účastníkov pripravené. Hosťom víkendu bol o. Milan Kmec, ktorý mladým predstavil modlitbu ako spôsob dýchania duše, rozhovoru, ale aj príbehu lásky a tiež aj ako niečo, na čo je potreba sa vedieť dobre pripraviť, aby sa v nej človek dokázal stretnúť s Bohom. Pre mladých bol pripravený bohatý program s rôznymi a to nie len zábavnými aktivitami, ale predovšetkým aj tými modlitbovými, aby aj cez rozličné modlitby nášho východného obradu mohli pocítiť Božiu prítomnosť a lásku vo svojich životoch. Výzvou víkendu bol osobný modlitbový plán, ktorý na najbližšiu dobu účastníci dostali, aby tak odvážne pokračovali v názve tohto víkendu: ,,Ako nenechať svoju vieru zomrieť” a mohli ju tak živiť aj naďalej a to skrze pravidelnú osobnú modlitbu.

A v januári sa tešíme na pokračovanie …

Komentáre sú uzavreté.