Piatok: Kríž – príležitosť stretnúť Boha

V tomto týždni po Krížupoklonnej nedeli si sa mohol vo svojej izbe modliť pred svätým krížom. Dnešný deň ukončujeme 4. týždeň sv. Štyridsiatnice a zároveň tak aj čas vyloženia sv. kríža v našich chrámoch a domácnostiach. Pripájame preto aj krátky obrad odloženia sv. kríža. Nechceme však dnes tento kríž ukryť,...

pokračovať v čítaní

Štvrtok: Kríž – príležitosť stretnúť Boha

Počas týždňa po Krížupoklonnej nedeli sa môžeš vo svojej izbe modliť pred svätým krížom. Poklona sv. krížu, by mala byť v tomto týždni súčasťou každej tvojej modlitby. Pred modlitbou je vhodné pred krížom zapáliť sviecu. Čerpaj z neho duchovnú posilu do tvojho boja, do tvojej viery a predkladaj pred neho...

pokračovať v čítaní

Streda: Kríž je príležitosť byť s Bohom

Počas týždňa po Krížupoklonnej nedeli sa môžeš vo svojej izbe modliť pred svätým krížom. Poklona sv. krížu, by mala byť v tomto týždni súčasťou každej tvojej modlitby. Pred modlitbou je vhodné pred krížom zapáliť sviecu. Čerpaj z neho duchovnú posilu do tvojho boja, do tvojej viery a predkladaj pred neho...

pokračovať v čítaní