Pondelok: Kríž je príležitosť byť s Bohom

Počas týždňa po Krížupoklonnej nedeli sa môžeš vo svojej izbe modliť pred svätým krížom. Poklona sv. krížu, by mala byť v tomto týždni súčasťou každej tvojej modlitby. Pred modlitbou je vhodné pred krížom zapáliť sviecu. Čerpaj z neho duchovnú posilu do tvojho boja, do tvojej viery a predkladaj pred neho...

pokračovať v čítaní

Kríž je príležitosť stretnúť Boha – Nedeľa

Počas najbližšieho týždňa, teda od Krížupoklonnej nedele do piatka toho istého týždňa, si môžeš vo svojej izbe vyložiť svätý kríž, na slávnostné viditeľné miesto (inde, ako zvyčajne), aby Ti pripomínal dôležitosť Kristovej obety a aby si z neho čerpal silu do svojich vlastných duchovných zápasov.  Poklona sv. krížu, by mala...

pokračovať v čítaní