Kallistos Ware (seriál Významní teológovia)

Kallistos Ware (vlastným menom Timothy * 11. september 1934) je anglickým východným biskupom patriacim pod Ekumenický patriarchát v Konštantinopole a zároveň jedným z najznámejších súčastných teológov zaoberajúcim sa vychodnými Cirkvami. V roku 1982 bol vysvätený za biskupa s titulárnym sídlom v Diokleii a v roku 2007 pozdvihnutý do hodnosti titulárneho metropolitu. Jeho aktívna kariéra učenca trvala medzi rokmi 1966 – 2001 na univerzite v Oxforde. Je autorom početných kníh a článkov o pravoslaví.

Atanáz Veľký (seriál Svätí teológovia)

Sv. Atanáz Alexandrijský alebo Veľký (* 295/299 – † 373), gr. Athanasios, bol grécky cirkevný otec, alexandrijský patriarcha.

Pripisuje sa mu jeden zo starokresťanských symbolov „Atanázovo vyznanie“ (Athanasianum). V spore s Ariom o podstate Krista (christológia) zastával názor, že druhá osoba kresťanskej božskej trojice (Boh-Syn) je rovnakej (teda božskej) podstaty ako Boh-Otec (HOMOÚSIOS), ale pritom je aj plným človekom. Ocitol sa tak v rozpore s východorímskym cisárskym dvorom, bol celkom sedemkrát vyhnaný z Alexandrie, ale spor napokon vyhral.