Rada pre mládež Košickej eparchie

Dominikánske námestie 2/A

040 01 Košice

mail: mladez@grkatke.sk

o. Milan Kmec, predseda Rady pre mládež Košickej eparchie

o. Lukáš Vojčík

Riaditeľ Centra pre mládež Košickej eparchie

Nájdete nás na adrese: