gke-logoAk to chcete počuť oficiálne, tak Rada pre mládež Košickej eparchie je poradným orgánom eparchiálneho biskupa Košickej eparchie v záležitostiach pastorácie mládeže, ktorého členmi sú kňazi a laici Košickej eparchie.

Ak to chcete počuť neoficiálne, tak sme zoskúpenie kňazov a laikov, ktorých vladyka Milan poveril službou mladým v Košicej eparchii.

Tak, či onak našou snahou je, aby v našich farnostiach, na školách a všetkých miestach, kde sa vyskytuje mladý človek existovali živé spoločenstvá mladých, ktorí okrem spoločenstva zakladajú svoj život na týchto pilieroch: tajomstvá – sviatosti, pravidelná osobná modlitba, Božie slovo, pravda v Katolíckej náukerozvíjanie cnostného života (konanie dobra a vyhýbanie sa hriechu) a evanjelizácia.