Milí priatelia,

v septembri 2018 sme otvorili Centrum pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach, ktoré vzniklo zrekonštruovaním budovy bývalej základnej školy. O rok nato, v auguste 2019 sa nám podarilo uskutočniť aj druhú fázu celkovej realizácie mládežníckeho centra. Ňou bolo vytvorenie bývania pre duchovného správcu Centra, aby pre Centrum a potreby pastorácie mládeže v Košickej eparchii mohol byť vyčlenený kňaz. Z tohto dôvodu sme zrekonštruovali zchátralý dom v blízkosti Centra, ktorý dnes ponúka bývanie pre kňaza a jeho rodinu. 

Obe rekonštrukcie nás však finančne vyčerpali. Keďže mladým chceme naďalej ponúkať kvalitné služby a ubytovanie za prijateľné ceny, potrebujeme vašu pomoc. Ročne nás prevádzka Centra stojí približne 15 000 eur, na čo príspevky za ubytovanie zďaleka nestačia. Preto sa na vás obraciame s prosbou o finančnú pomoc. 

Ak chcete podporiť aktivity a život Centra pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa, môžete tak urobiť cez projekt darujme.sk a to jednorazovým príspevkom, alebo sa staňte jedným z darcov, ktorí nám  v roku 2020 mesačne darujú 10 eur.

Taktiež svoj finančný dar môžete poslať na číslo účtu SK97 0200 0000 0042 0173 9053 (VÚB banka)

Použitím mobilnej aplikácie vašej banky, môžete naskenovať aj tento QR code.

ĎAKUJEME