Potrebujeme vašu pomoc

Rada pre mládež Košickej eparchie a Aetós, o.z. organizujú ročne desiatky stretnutí a podujatí, na ktorých sa zúčastňuje cez 2 500 mladých. Finančné zastrešenie týchto akcií je závislé od pomoci nadácii a dobrých ľudí. Sme vďační Bohu za to, že počas dvadsiatich rokov nášho pôsobenia nám vždy poslal do cesty ľudí, ktorí nám i finančne pomohli plniť naše poslanie – venovať sa mladým v snahe sprostredkovať im živý vzťah s Bohom. Preto, hoci odkázaní na finančné dary, sa s odvahou púšťame i do nových vecí s vedomím, že Boh sa postará. Ak chcete aj vy nám finančne pomôcť, môžete tak urobiť prostredníctvom bankového účtu: SK2102000000003293373057. Ďakujeme.