Vaše 2% pomôžu otvoriť dvere Centra pre mládež Košickej eparchie

 Vaše 2% z dane nám môžete darovať týmito spôsobmi:

 

a/ zamestnávateľa požiadajte do 15.2.2017 o Potvrdenie o zaplatení dane

b/ na základe Potvrdenia vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%
 
c/ Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2% doručte najneskôr do 30. apríla 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Do kolonky o údajoch o prijímateľovi (teda komu vaše 2% poukazujte) uveďte, prosím, tieto údaje:

AETÓS

Dominikánske námestie 2/A

040 01 Košice

Právna forma: občianske združenie

IČO: 35552034

Minulý rok sme výťažok z 2% použili na finančnú pomoc vo výške 100 eur a preplatenie dopravy päťdesiatim mladým, ktorí sa zúčastnili SDM v Krakove.

Tohto roku chceme z darovaných 2% podporiť spustenie Centra pre mládež Košickej eparchie. Z celkovej sumy 49 000 eur potrebných pre spustenie Centra sme pozháňali a použili 21 000 eur.

Ostáva nám teda pozháňať ešte 28 000 eur.

Darujte nám prosím 2% z vašich daní a pomôžte premeniť túžbu mať mládežnícke centrum v Košickej eparchii na skutočnosť.


Tlačivá na stiahnutie

Vyhlásenie o poukázaní 2% Vyhlásenie o poukázaní 2% Daňové priznanie fyzickej osoby variant A Daňové priznanie fyzickej osoby variant Ana stiahnutie Daňové priznanie fyzickej osoby variant B Daňové priznanie fyzickej osoby variant Bna stiahnutie Daňové priznanie právnickej osoby Daňové priznanie právnickej osobyna stiahnutie Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti Potvrdenie o dobrovoľníckej činnostivysielajúca organizácia Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti Potvrdenie o dobrovoľníckej činnostiprijímajúca organizácia Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2016 Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2016
Ak ste v roku 2016 pracovali ako dobrovoľník aspoň 40 hodín, môžete nám darovať až 3% z vašich daní

Ak ste právnická osoba, môžete nám darovať 1,5%, resp. 2%


ĎAKUJEME


Potrebujeme vašu pomoc

Rada pre mládež Košickej eparchie a Aetós, o.z. organizujú ročne desiatky stretnutí a podujatí, na ktorých sa zúčastňuje cez 2 500 mladých. Finančné zastrešenie týchto akcií je závislé od pomoci nadácii a dobrých ľudí. Sme vďační Bohu za to, že počas dvadsiatich rokov nášho pôsobenia nám vždy poslal do cesty ľudí, ktorí nám i finančne pomohli plniť naše poslanie – venovať sa mladým v snahe sprostredkovať im živý vzťah s Bohom. Preto, hoci odkázaní na finančné dary, sa s odvahou púšťame i do nových vecí s vedomím, že Boh sa postará. Ak chcete aj vy nám finančne pomôcť, môžete tak urobiť prostredníctvom bankového účtu: SK2102000000003293373057. Ďakujeme.