Na našich letných stretnutiach mladých Camp eparchie často krát zaznieva z úst mladých veta "škoda, že to nie je viackrát v roku" alebo "prečo sa nestretávame aj cez školský rok?" A skutočne našou túžbou je, aby sa mladí našej eparchie stretávali viac ako raz, či párkrát do roka pri nejakej akcii. Chceme, aby sa stretávali pravidelne a aby pri týchto stretnuiach budovali kresťanské spoločenstvo. Sme presvedčení, že práve spoločenstvo mladých ľudí, ktorí sa ťahajú k Bohu pod autoritou Cirkvi (vedení kňazom) je cestou k budúcnosti našej Cirkvi. Z toho dôvodu sa usilujeme o pravidelné stretnutia mladých v našich protopresbyterátoch. 
 

Spoločenstvo
Sviatostný život
Spoločná modlitba
Duchovné vedenie
Radosť

 

Boh nám dal Cirkev ako prostriedok záchrany. Nám konkrétne daroval Košickú eparchiu, cez ktorú nás vedie sprevádza a ťahá bližšie k sebe.  Túto skutočnosť môže človek najbližšie zažívať cez farské spoločenstvá. Farnosť však nemá byť uzavretá sama do seba, ale má obohacovať aj ostatných. A na druhej strane sú aj farnosti, kde je málo mladých na to, aby sa pravidelne stretávali. A tak využívajúc štruktúru našej eparchie sme sa rozhodli raz mesačne organizovať stretnutia mladých v našich protopresbyterátoch. Počas nich sa môžu vzájomne obohacovať jednotlivé farské spoločenstvá, či stretká a zároveň tu svoju kresťanskú partiu môžu nájsť aj tí, ktorí túto možnosť vo svojej farnosti nemajú. Protopresbyterské stretnutia takto združujú do kopy mladých, ktorí svojim počtom sú schopní vytvoriť spoločenstvo a nie iba masu ľudí.

Protopresbyterské stretnutia vedú kňazi a animátori daného protopresbyterátu. Preto tieto stretnutia ponúkajú viac ako len partiu. Ponúkajú eucharistiu, sviatosť zmierenia, vedenie a spoločné kráčanie bližšie k Bohu. Najlepšie to spoznáš ak to zažiješ na vlastnej koži.