Na našich letných stretnutiach Camp eparchie často krát zaznieva z úst mladých „škoda, že to nie je viackrát v roku“ alebo „prečo sa nestretávame aj cez školský rok?“

A skutočne našou túžbou je, aby sa mladí našej eparchie stretávali viac ako raz, či párkrát do roka pri nejakej akcii. Chceme, aby sa stretávali pravidelne.