Púť mladých do Ríma

Milí mladí priatelia,

pozývame vás na jedinečnú Púť mladých do Ríma, ktorá sa koná pri príležitosti 350. výročia slzenia ikony Bohorodičky v Klokočove. Budúci rok sa udeje mimoriadna udalosť – pápež František na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla bude sláviť sv. omšu pri Klokočovskej ikone Bohorodičky, ktorú pri tejto príležitosti aj požehná. A naša cirkev chce byť pri tom. My, mladí, chceme byť pri tom.

Preto spoločne s celou našou eparchiou chceme v dňoch 27. júna až 3. júla 2020 putovať a sprevádzať ikonu Klokočovskej Bohorodičky do Ríma.

NA ČO SA MÔŽEŠ TEŠIŤ

Azda najsilnejším momentom celej púte bude skutočnosť, že si súčasťou jedného konkrétneho spoločenstva Cirkvi, na ktoré Boh zázračne stará. Staneš sa súčasťou mladej generácie, ktorá chce byť jasnou nádejou pre našu Cirkev.

O radosti a atmosfére, ktorá ťa čaká v autobuse a počas celého putovania, myslím, ani netreba písať. Navštívime hlavné pápežské baziliky večného mesta.

Na sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla budeme spolu s pápežom Františkom sláviť svätú omšu pri ikone Klokočovskej Bohorodičky.

Budeš na generálnej audiencii so svätým otcom.

Cestou späť sa zastavíme pri mori.

CENA PÚTE

V cene púte je sprievodca, 3x ubytovanie s raňajkami (doplatok 50 EUR s polpenziou), cestovné poistenie a doprava v Ríme

Táto cena platí len do konca roka 2019! Po tomto dátume sa bude cena navyšovať.

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ

Ak sa chceš pridať k nám a zúčastniť sa tejto jedinečnej Púte mladých, vyplň prihlasovací formulár. Ten nájdeš pod týmito riadkami. Pri jeho vypĺňaní si pozorne skontroluj všetky osobné údaje, aby sa zhodovali s tými na dokladoch totožnosti a tiež kontaktné údaje, aby sme Ťa mohli informovať o všetkých bližších informáciách, resp. skontaktovať aj počas Púte.

Po vyplnení a odoslaní prihlasovacieho formulára Ti príde mail s informáciami o spôsobe platby. Po jeho prijatí, zaplať čím skôr zálohu 100 eur podľa pokynov v maily. Až po prijatí zálohy sa považuje prihlásenie za záväzné. 

Pozn.1.: Bez zaplatenia zálohy 100 eur je prihlásenie cez prihlasovací formulár neúplné a preto neplatné.

Pozn. 2.:Počet miest Púte je limitovaný na 46 osôb, preto si prihlásenie neodkladaj na poslednú chvíľu

KTO SA K NÁM MÔŽE PRIDAŤ

Keďže Púť mladých Košickej eparchie do Ríma je súčasťou celoeparchiálnej púte, mladí si môžu vybrať či pôjdu s nami, resp. so svojou farnosťou. Miesta v autobuse ponúkame zvlásť animátorom Košickej eparchie a mladým od 16 rokov (tí, ktorí nedovŕšili 18 rokov, sa môžu Púte zúčastniť iba v sprievode dospelej osoby, ktorá má na to povolenie od zákonného zástupcu).

Komentáre sú uzavreté.