Púť synov a otcov

Synovia potrebujú otcov, aby sa sa stali skutočými mužmi. Charakter, sila, dobrodružstvo, prekonávanie hraníc, ochrana slabších, …. to všetko sa synovia učia od otca.

A práve túto skutočnosť chceme vyjadriť skrze Púť synov a otcov, ktorá sa uskutoční 15. septembra a bude smerovať z Klokočova na Viniansky hrad.

Púť odštartujeme spoločnou modlitbou o 9:00 pri ikone Bohorodičky v Klokočove. Pre menších, ktorí by nezvládli celú trasu, bude možnosť sa pripojiť o 10:30 na Vinianskom jazere. Po výstupe na Viniansky hrad budeme spolu s vladykom Cyrilom sláviť o 12:30 sv. liturgiu. Napokon sa vrátime na Vinianske jazero, kde budeme môcť ešte spoločne stráviť čas.

Komentáre sú uzavreté.