Streda: Kríž je príležitosť byť s Bohom

Počas týždňa po Krížupoklonnej nedeli sa môžeš vo svojej izbe modliť pred svätým krížom. Poklona sv. krížu, by mala byť v tomto týždni súčasťou každej tvojej modlitby. Pred modlitbou je vhodné pred krížom zapáliť sviecu. Čerpaj z neho duchovnú posilu do tvojho boja, do tvojej viery a predkladaj pred neho všetok svoj strach, obavy aj prosby. Nezabudni, že Kristov kríž je Božou mocou i Božou múdrosťou. Nech Ťa urobí človekom nádeje!

 #ŽIJEM Z MODLITBY 

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Pane, zmiluj sa. (6x)

Pane, zmiluj sa. (6x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom, Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

Prednášaj 6. a 7. pieseň z kánona Krížupoklonnej nedele pred sv. krížom

6. PIESEŇ

Irmos:Volajme k Bohu jasajúc v nábožných piesňach, veriaci, * a bozkajme Kríž Pánov. * Je to Prameň, udeľujúci posvätenie * všetkým, čo sa nachádzajú vo svete.

Vyplňuje sa v žalme napísaný výrok. * Hľa, lebo klaniame sa podnožke tvojich prečistých nôh, Všesilný, * tvojmu úctyhodnému Krížu, * Stromu trojnásobnej túžby.

Keď bozkávame tvoj Kríž, ó, Štedrý, * Drevo vhodené do tvojho chleba, * ako ho videl Lamentujúci z prorokov, * ospevujeme tvoje putá i pochovanie, kopiu i klince.

Bozkávame svätý Kríž, Kriste, * ktorý si dobrovoľne vzal na ramená * a dal si sa na ňom povzniesť  a v tele ukrižovať. * A tak naberáme sily proti neviditeľným nepriateľom.

Sláva:

Jednotu v troch Osobách ospevujem * adorovanú Trojicu v jednom bytí, * Boha , Troch spolu, * trojslnečné Svetlo, * Otca i Syna, i Svätého Ducha.

I teraz:

Veľký zázrak zázrakov sa v tebe ukázal, nepoškvrnená Ovečka, * lebo si porodila Baránka, čo sníma hriech sveta. * Pros Ho vrúcne za tých, ktorí ťa ospevujú.

Katavasia: Obraz božského Kríža načrtol Jonáš * v útrobe veľryby roztiahnutými dlaňami. * Tak sa modliac bol zachránený zo zvera * tvojou silou, ó, Slovo.

7. PIESEŇ

Irmos: Lýrou piesni jasajme dnes a radujme sa, ľudia! * Uctievaním Kríža oslavujme na ňom pribitého Krista, * jediného blahoslaveného a zvelebovaného Boha otcov!

Náčinie smrti, tvoj Kríž, ó, Preštedrý, * ukázal si ako nástroj života * hodný toho, aby ho svet bozkal. * Preto posväť tých, ktorí sa mu klaňajú! * Jediný blahoslavený a zvelebovaný Boh otcov!

Jediný Dobrotivý a Milosrdný, * jediný Ježišu, * osvieť, posväť tých, ktorí sa verne klaňajú * tvojmu Krížu i božskému utrpeniu. * Jediný blahoslavený a zvelebovaný Boh otcov!

Sláva:

Ospevujem Božstvo: * Jedinosť v troch Hypostázach. * Lebo Otec je Svetlo, Syn je Svetlo, Svetlo je Duch. * Prebývajú v nerozdeliteľnom svetle jedinosťou bytia * a svietia tromi Boh otcov!

I teraz:

Ty si prostredníctvom všetkých prorokov pod rozličnými menami: * Brána Božia, Rúčka zo zlata, Zem svätá. * Tak si sa zjavila, Panna, Bohu zasnúbená. * Ty si v tele porodila Ježiša Krista, * jedného blahoslaveného a zvelebovaného Boha otcov.

Katavasia: Ty, ktorý si zachránil z plameňov mládencov, * prijal si telo a prišiel na zem: * Pribitý na Kríži daroval si nám spásu, Kriste. * Jediný blahoslavený a zvelebovaný Boh otcov!

 #ŽIJEM Z BOŽIEHO SLOVA 

Prečítaj si text zo Sv. Písma na daný deň

Čítanie z knihy Genezis!

Noemovi synovia, ktorí vyšli z korábu, boli Sem, Cham a Jafet. Cham je otcom Kanaána. Títo traja boli teda Noemovi synovia a z nich sa rozšírilo ľudstvo po celej zemi. Noe začal obrábať zem a vysadil vinicu. A keď sa napil vína, opil sa a obnažený ležal vo svojom stane. Cham, Kanaánov otec, uvidel nahotu svojho otca a vonku to hovoril svojim dvom bratom. Ale Sem a Jafet vzali plášť, obaja si ho položili na ramená, išli chrbtom a zakryli otcovu nahotu. Tvár mali odvrátenú, takže nevideli otcovu nahotu. Keď sa Noe prebral z vína a keď sa dozvedel, čo mu urobil najmladší syn, povedal: „Buď prekliaty, Kanaán, staň sa poníženým sluhom svojich bratov!“ Potom pokračoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Semov, a Kanaán nech je jeho sluhom! Nech Boh rozvetví Jafeta a nech býva pod Semovými stanmi a Kanaán nech je jeho sluhom!“ Noe žil po potope ešte tristopäťdesiat rokov. Všetkých Noemových dní bolo deväťstopäťdesiat rokov a potom zomrel. Toto je rodokmeň Noemových synov, Sema, Chama a Jafeta, lebo po potope sa im narodili synovia. (Gn 9,18 – 10,1)

Zamyslenie STREDA

Čítanie z rečí sv. Jána Zlatoústeho! (Z Homílií – De coemeterio et de cruce, 2: PG 49, 396)

Čím diabol zvíťazil, tým ho Kristus porazil

„Videl si obdivuhodné víťazstvo? Videl si veľký čin na kríži? Môže byť niečo ešte obdivuhodnejšie? Budeš ešte viac žasnúť, keď si všimneš spôsob tohto víťazstva. Čím diabol zvíťazil, tým ho Kristus porazil. Vzal jeho vlastné zbrane a nimi ho premohol.

Počúvaj, ako.

Panna, drevo a smrť boli znaky našej porážky. Panna bola Eva, lebo ešte nepoznala muža, drevo bol strom a smrť bol Adamov trest. A pozri, zasa Panna, drevo a smrť: znamenia porážky sa stali znakmi víťazstva. Namiesto Evy je Mária, namiesto stromu poznania dobra a zla strom kríža a namiesto Adamovej smrti Kristova smrť.

Vidíš, čím zvíťazil, tým bol porazený! Pri strome diabol zničil Adama, na strome Kristus premohol diabla. To prvé drevo posielalo do podsvetia, toto druhé však odtiaľ vyvolalo tých, čo sa ta dostali. Ďalej, prvé drevo zahalilo oklamaného a nahého človeka, toto druhé všetkým vo výške ukázalo nahého víťaza. Prvá smrť odsúdila tých, čo sa po nej narodili, táto smrť zobudila aj tých, čo sa narodili pred ňou. »Kto vyrozpráva mocné skutky Pánove?« Smrť nás urobila nesmrteľnými: toto je veľký čin kríža.

Pochopil si toto víťazstvo? Rozumieš aj spôsobu tohto víťazstva? Teraz pozri, ako sa toto víťazstvo zrodilo bez našej námahy a bez nášho potu. My sme krvou nesfarbili zbrane, nestáli sme v šíku, neboli sme ranení, ani sme nevideli boj, a predsa sme zvíťazili; bojoval Pán, veniec sme dostali my. Keď sme teda zvíťazili, spievajme dnes radostným hlasom víťazné piesne ako vojaci; oslavujme Pána: »Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Kdeže je tvoj osteň, podsvetie?«

Na kríži sa nám zrodili tieto slávne činy: kríž je víťazné znamenie, proti diablovi, meč proti hriechu, ktorým Kristus prebodol hada; kríž je Otcova vôľa, sláva jednorodeného, plesanie Ducha, hrdosť anjelov, istota Cirkvi, Pavlova chvála, ochrana svätých a svetlo celého sveta.“

 #ŽIJEM V SPOLOČENSTVE 

Na chvíľu vstup do ticha a načúvaj Bohu. Pomenuj, čo ťa oslovilo a ak chceš, pozdieľaj sa o tom s niekym blízkym alebo s niekym, o kom si myslíš, že by mu to pomohlo.

(Tri razy prednes tropár a po každom urob na sebe znak kríža a pokloň sa hlboko k zemi)

Tvojmu krížu klaniame sa, Vládca, a tvoje sväté vzkriesenie oslavujeme. (3x)

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu. I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa.(3x)Požehnaj.

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami. Amen.

 #ŽIJEM DENNÚ VÝZVU 

Ale Sem a Jafet vzali plášť, obaja si ho položili na ramená, išli chrbtom a zakryli otcovu nahotu.” (Gn 9, 23)

“Ďalej, prvé drevo zahalilo oklamaného a nahého človeka, toto druhé všetkým vo výške ukázalo nahého víťaza. (Sv. Ján Zlatoústy)

Vyber sa Ježišovou cestou, aby si zahalil “nahotu” svojho brata. Noemovi Synovia išli chrbtom k svojmu otcovi, aby nevideli jeho nahotu. Ježiš išiel tiež chrbtom k našej “nahote hriechu a biedy”, keď človeka neodsúdil za jeho hriech, ale odel sa ňou a zomrel na kríži. Takto svojou láskou zakryl “nahotu” a biedu hriechu človeka, aby ho vrátil k jeho prvotnej nahote – čistote Božieho obrazu v ňom.

Oslov počas dňa nejakého zo svojich priateľov, o ktorom možno vieš, že sa s niečim trápi vo svojom životom (telefonátom, SMS). Prekvap ho tým, že mu dáš ponuku: Chcel by som sa dnes za Teba modiť. Za čo konkrétne z tvojho života chceš/potrebuješ, aby som sa dnes modlil 

Takto možno aspoň trochu pôjdeme Ježišovou cestou!

Komentáre sú uzavreté.