Vladyka Milan Chautur, košický eparchiálny biskup, v spolupráci s UPJŠ v Košiciach, zriadil od akademického roka 2015/2016 Gréckokatolícke univerzitné pastoračné a poradenské centrum a vyčlenil kňaza, ktorý bude každý deň k dispozícii vysokoškolákom v Košiciach.

Centrum bude sídliť v novozrekonštruovaných priestoroch Centra voľnočasových aktivít UPJŠ – MINERVA na Moyzesovej ulici č.9 v Košiach oproti Katedrálnemu chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky.Minerva bude priestorom, kde sa majú konať koncerty, divadelné predstavenia a výstavy, ale aj rôzne študentské workshopy, tvorivé dielne a ďalšie študentské podujatia …

Tak isto tu bude sídliť aj študentská kaviareň a UNIPOC – Univerzitné poradenské centrum (ktoré poskytuje právne, psychologické, sociálne poradenstvo pre študentov).

NÁŠ CIEĽ

Nové gréckokatolícke univerzitné centrum má byť predovšetkým miestom stretnutia. Popri všetkých študentských povinnostiach, s ktorými sa mladý človek stretáva počas svojho pôsobenia na vysokej škole, chce naše centrum vytvoriť priestor, kde chceme skrze stretávania vytvárať vzťahy medzi Bohom a sebou navzájom.

Streda bude dňom, kedy sa chceme stretávať na liturgiách v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky na Moyzesovej ulici v Košiciach. Následne bude vždy čas a priestor stretnúť sa navzájom v priestoroch budovy Minerva, aby sme mohli vytvoriť spoločenstvo gréckokatolíckych (samozrejme sú vítaní všetci ľudia dobrej vôle) vysokoškolákov v Košiciach.