Články

Anima 18-20 Alfa#09

Predstavte si, že stojíte v nádhernej záhrade uprostred horúceho leta. Všade navôkol kvitnú farebné, voňavé kvety, tráva vám zo spodu hladí bosé chodidlá. Začnete sa prechádzať po záhrade. V korunách stromov počujete nahlas spievať vtákov od výmyslu sveta. Ako sa tak prechádzate po tejto utešenej záhrade, uvidíte pred sebou stáť kamennú studňu. Pomaličky prichádzate ku nej a zodvihnete kamienok, o ktorý sa vám práve obtrela noha. Načiahnete sa ponad okraj kamennej studne a zahľadíte sa na hladinu priezračnej vody. Zrazu viete, že to, čo zašepkáte tejto studni, to sa vám splní. Všetky najtajnejšie priania a sny máte na dosah ruky. Porozmýšľajte o tom v tichosti. Tak čo? Už viete, aký je váš životný cieľ?

Účastníci tohtovíkendovej Animy sa mali možnosť zamýšľať aj nad takouto myšlienkou, ktorú im ponúkol pán Krunka, odborník v oblasti ľudských zdrojov. Konkrétnejšie sa však zaoberá motivovaním ľudí a time managementom. Budúcim animátorom sa tak snažil pomôcť pri lepšej časovej organizácií, prezentácií na verejnosti a nastavovaní si osobných cieľov do budúcnosti. Jeho prednáška bola veľmi inšpiratívna a účastníci pohotovo odpovedali na položené otázky.

Zvyšok víkendu sa niesol už v tradičnom duchu. Jednotilvé skupinky mali na starosť inú časť víkendu, ale navzájom si neváhali pomôcť a spolupracovať aj s inými členmi. Sobotňajší večerný program sa im taktiež vydaril a okrem súťaženia si spolu mohli aj zatancovať.

Šok prišiel v nedeľu ráno, keď účastníci na raňajky pred svätou liturgiou už tradične očakávali párky, ale skupinka, ktorá mala na starosti raňajky sa rozhodla porušiť ‘tradíciu’ a budúcim animátorom ponúkla makové lupačky. Všetci ale malú zmenu vrelo privítali a po raňajkách sa nasýtení vybrali sláviť svätú liturgiu v chráme vo Dvoriankach.

Po liturgii nasledovala v centre pre účastníkov katechéza o. Milana Kmeca, ktorý rozprával o radikálnej zmene postihujúcej apoštolov krátko po tom, ako stretli Ježiša Krista. Spoločne si po tom túto situáciu preniesli do bežného života a rozmýšľali nad vlastnou radikálnou zmenou.

Účastníci hodnotili víkend pozitívne. Od chvíle, keď v piatok pristúpili k sviatosti zmierenia a neskôr k modlení sa Ježišovej modlitby, cez obohacujúce práce v skupinkách a chvíľach osobného voľna, až po súkromné rozhovory s animátormi a prednáškami, z ktorých si veľa odnesú do budúceho života.

Autor: Sidónia Tormová

Similar Posts