|

CAMP EPARCHIE

MLADOSŤ

Už vyše 25 rokov sa mladí gréckokatolíci stretávajú, aby prežili jedinečné chvíle

DUCHOVNOSŤ

Dni naplnené objavovaním a budovaním vzťahu s Bohom a ponáraním sa do Božej prítomnosti

RADOSŤ

Ešte veľa dní po návrate domov sa Ti pri spomienke na CAMP rozžiaria oči a vyčarí úsmev na tvári

2. TURNUS ZAČÍNA O

DAYS
HOURS
MINUTES
SECONDS

TURNUSY

1. TURNUS (9 – až 11 – roční)
14. – 18. august 2023

Tento turnus je otvorený pre deti, ktoré v tomto kalendárnom roku dosiahli 9. rok svojho života a zároveň absolvovali 1. svätú spoveď a slávnostné sv. prijímanie. Horná veková hranica tohto turnusu je zavŕšenie 11. roku života dieťaťa

POČET VOĽNÝCH MIEST

2. TURNUS (12 – až 14 – roční)
21. – 25. august 2023

Ako hovorí názov, turnus je určený pre tých, ktorí v tomto kalendárnom roku dosiahli 12. rok svojho života až po tých, ktorí v ňom ukončili 14. rok života. Mladším a ani starším na turnus neodporúčame ísť. Mladší nemusia mnohým katechézam rozumieť a straší sa môžu nudiť.

POČET VOĽNÝCH MIEST

3. TURNUS (stredoškoláci)
28. august – 1. september 2023


Na turnus „stredoškoláci“ sa môžu prihlásiť mladí, ktorí tento školský rok ukončili 9. ročník ZŠ až po tých, ktorí v tomto školskom roku zavŕšili stredoškolské vzdelanie (maturitou, odbornou skúškou, alebo iným spôsobom).

POČET VOĽNÝCH MIEST

4. TURNUS (vysokoškoláci a ne/pracujúci)
1. – 5. september 2023

Tento turnus sa zameriava na tých mladých, ktorí už skončili strednú školu a zároveň dovŕšili 18 rokov. Radi tu privítame vysokoškolákov, pracujúcich i tých, ktorí si prácu zatiaľ hľadajú. Ak si tohto roku maturoval a stredoškolákom sa už necítiš, tak si taktiež vítaný/á.

POČET VOĽNÝCH MIEST

MIESTO KONANIA

Už niekoľko rokov ponúka svoje priestory pre organizovanie CAMPu Eparchie Cirkevná škola v prírode sv. Lukáša pri obci Viničky neďaleko Stredy nad Bodrogom.  Areál sa nachádza mimo obce a v obklopení lesa ponúka skvelý priestor na oddych i načerpanie. Účastníci Campu Eparchie sú tu ubytovaní v drevených chatkách so spoločným sociálnym zariadením s viacposteľovými izbami. 

CENA

Napriek snahe ponúkať CAMP EPARCHIE za priateľné ceny pre viacpočetné rodiny, či rodiny s nižším finančným príjmom sa situácia zdražovania cien energií a potravín dotýka aj nás. Vďaka zbierke Košickej eparchie na potreby pastorácie mládeže a mnohým darcom však cena CAMPU EPARCHIE môže byť ešte stále priaznivá v porovnaní s inými podujatiami pre mladých.

CENA JEDNOTLIVÝCH TURNUSOV JE

90 EUR

SÚRODENECKÁ ZĽAVA

KAŽDÝ SÚRODENEC, KTORÝ SA PRIHLÁSI NA KTORÝKOĽVEK TURNUS CAMPU EPARCHIE ZÍSKA ZĽAVU 10 EUR. TO ZNAMENÁ, ŽE ZAPLATÍ IBA 80 EUR (A NIE 90 EUR).

POTREBUJEME VAŠU POMOC

Jedným z hlavných atribútov CAMPU Eparchie je priateľná cena pre viacpočetné rodiny, či rodiny s nižším finančným príjmom. Aby sa nám to podarilo zrealizovať, potrebujeme tohto roku získať približne 12 000 eur na celý projekt CAMP Eparchie. Touto sumou doplácame potrebnú čiastku k účastníckemu poplatku, či z nej nakupujeme potrebný materiál.

Finančne nás môžete podporiť priamo na číslo účtu Centra pre mládež Košickej eparchie: IBAN SK97 0200 0000 0042 0173 9053 s variabilným číslom 2023 resp. cez mobilnú aplikáciu vašej banky naskenovať tento QR kód:

Váš finančný dar nám môžete poukázať aj prostredníctvom kampane CAMP Eparchie 2023 cez portál darujme.sk

PRIHLÁSENIE

PRIHLÁSIŤ SA NA CAMP EPARCHIE JE MOŽNÉ IBA PROSTREDNÍCTVOM SVOJHO KŇAZA

1. KROK: CHOĎ ZA SVOJIM KŇAZOM

Navštív svojho kňaza a oznám mu skvelú správu, že ideš na CAMP EPARCHIE. Zároveň mu prines vyplnený prihlasovací formulár (nájdeš ho nižšie) a účastnícky poplatok.

2. KROK: SLEDUJ MAILY

 Po zaregistrovaní kňazom ti bude na  kontaktný mail doručené potvrdenie o prihlásení. Zároveň Ti naň budeme posielať aj bližšie info k danému turnusu.

3. KROK: STIAHNI DOKUMENTY

Stiahani si dokumenty SÚHLASY (obsahuje Súhlas o spracovaní osobných údajov, Súhlas so zverejnením fotografií, Doplňujúce informácie o účastníkovi, Dôležité upozornenia) a POTVRDENIE O ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI (obsahuje Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré vypĺňa lekár a Vyhlásenie o bezinfekčnosti)

4. KROK: VYPLŇ DOKUMENTY

Všetky dokumenty je potrebné vyplniť a podpísané doniesť a odovzdať pri registrácii v deň nástupu na CAMP eparchie. Taktiež je nutné doniesť kartičku poistenca, resp. jej kópiu. Bez daných tlačív nie je možné na nastúpiť. Neplnoletým podpisujú dokumenty zákonní zástupcovia.

UPLATNENIE SI REKREAČNÉHO PRÍSPEVKU

Povieme vám, ako sa to dá !!

Podľa Zákonníka práce, § 152a ods. 4 písm. d) je možné príspevok na tábor od zamestnávateľa získať len na dieťa navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom.
V prípade uplatnenia si nároku na získanie príspevku za tábor je nutné zaplatiť účastnícky poplatok z vlastného účtu zákonného zástupcu (teda nie kňazovi, cez ktorého dieťa prihlasujete) na účet Aetós: SK21 0200 0000 0032 9337 3057 najneskôr dva dni pred začiatkom tábora. Do poznámky uveďte, prosím, meno dieťaťa.
Aspoň 5 dní pred nástupom na turnus je potrebné vyplniť zákonným zástupcom samostatný elektronický formulár.
Faktúru za tábor vám vystavíme po 4. septembri a zašleme mailom, resp. v prípade potreby poštou

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *