Články

Po prvýkrát ZJEDNOTENÍ

Zjednotení. Takto znie nový formát modlitbových stretnutí Rady pre mládež Košickej eparchie. Nimi chce každú druhú nedeľu v mesiaci zjednocovať mladých v modlitbe s Nebeským Otcom a jeho vôľou pre človeka, medzi sebou navzájom, s Cirkvou i so všetkými, za ktorých prináša Bohu prosby.

Prvé stretnutie Zjednotení sa konalo v nedeľu 19. januára 2020 v gréckokatolíckom chráme v Hriadkach. Zvolené miesto modlitby, na križovatke štyroch smerov Zemplína, chcelo poukázať na túžbu zjednocovať sa, byť otvorený pre všetkých a prinášať požehnanie do všetkých častí Košickej eparchie. Keďže tieto stretnutia vnímame ako dar jubilejného roka Košickej eparchie zasväteného 350. výročiu slzenia ikony Presvätej Bohorodičky v Klokočove, odštartovali sme ich s Máriou.

Stretnutie začalo biblickým rozdelením piatich chlebov medzi prítomnými. Následne na to sme vstúpili do modlitby Paraklisu – prosebného kánona k Presvätej Bohorodičke. Na Máriu sme sa sústredili i v následnej katechéze. Na jej príklade sme mohli vnímať Slovo, ktoré sa v nás chce počať i zrodiť, a teda naplniť nás a posúvať do dokonalosti. Po katechéze bol priestor na osobné stíšenie a modlitbu s vybratými časťami Písma. Tak nasledoval čas v skupinkách venovaný vzájomnému zdieľaniu sa. Napokon modlitbové stretnutie Zjednotení vyvrcholilo eucharistickou adoráciou, počas ktorej sme prosili za požehnanie každého z nás, celej Košickej eparchie i rôznych oblastí nášho života.

Zjednotení v malej hŕstke mladých zjednotilo ľudí zo všetkých protopresbyterátov Košickej eparchie s výnimkou jedného a vytvorilo priestor pre spájanie mladých, ktorí túžia prehlbovať svoj vzťah s Bohom.

Všetkých, ktorí túžite sa k nám pridať, pozývame 9. februára 2020 o 16:00 do Hriadok na Zjednotení.

Similar Posts