EVANJELIUM PODĽA MATÚŠA – William A. Anderson, DMin, PhD.

9,40 

Evanjelista Matúš píše pre židokresťanov a učí nás, že Kristus naplnil prisľúbenia Starého zákona. Dedičstvo Mesiáša patrí ľudu Izraela, aj keď mnohí Židia nespoznali Ježiša, čo bolo príčinou toho, že pohania sa stali väčšinovou časťou tých, ktorí sa obrátili na kresťanstvo. Matúšovo evanjelium cituje Starý zákon, ktorý hovorí o Božom kráľovstve, prísľube večného života a o Ježišovom učení o dvojitom prikázaní lásky k Bohu a blížnemu. 

Na sklade

Kategórií:

Popis

Matúš prezentuje Ježiša ako Božieho Syna, toho, ktorý je rovný Stvoriteľovi. V Starom zákone sa titul Boží Syn používa pre osoby svätého života, ktoré vo svojom živote vyhľadávajú Božiu vôľu. Tiež sa ním označuje ľud Izraela, vyvolený Boží národ. Keď tento výraz používa Matúš o Ježišovi, hovorí o ňom ako o tom, ktorý je jedno s Bohom. Pretože si ho ctil ako Mesiáša i Božieho Syna, v porovnaní s Markom ho predstavuje viac ako Boha. Bagatelizuje u neho znaky slabosti a ukazuje ho ako múdreho a mocného Božieho Syna.

Ďalšie informácie

Hmotnosť

282g

Počet strán

192

Väzba

viazaná, mäkká