Články

Zjednotení vol. 2

,Vietor veje, kam chce; počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide.“ (Jn 3, 8)

Skrze modlitbu Akatistu k Svätému Duchu, ktorou sme začali, sme mali možnosť prosiť o otvorené srdce pre Božie veci. O srdce, ktoré má naplniť Otcov Duch; srdce, ktoré možno nedostane konkrétnu odpoveď na nejakú otázku, ale prijme výzvu, ktorú dostáva, a nechá sa v Božích rukách niesť, kam On chce.
S takouto otvorenosťou sme počúvali katechézu o. Milana Kmeca, ktorý poukázal na to, že ,,mať život vo vlastných rukách“ je fráza, ktorou sme kŕmení v dnešnom svete pravidelne. To ale nie je odpoveď na dokonalé šťastie a pokoj v živote. Je dôležité pýtať sa, kam nás Duch chce zaviesť, kde máme pôsobiť; počúvať hlas a nechať sa s dôverou viesť. To sa ale nestane, ak sa znovu nenarodíme (porov. Jn 3, 3 – 8)
Ďalej sme sa v menších skupinkách zdieľali, čo nás z konkrétnych textov na rozjímanie oslovilo, a celý tento poobedný čas sme zakončili adoráciou pred eucharistiou.

Autor: Zuzana Horňáková
Foto: Štefánia Čepová, Juraj Gereg

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *