ANIMA

  • Spoločenstvo
  • Duchovný rast
  • Objavovanie pravdy
  • Radosť
  • Služba

„Cesta animátora“

Animátorská škola, na ktorej Ti ponúkame niekoľkoročné sprevádzanie v spoločenstve rovesníkov, počas ktorého môžeš rozvíjať svoj duchovný život, realizovať túžbu slúžiť iným a rozvíjať svoje talenty.

Cesta animátora pozostáva z troch stupňov: Škola dobrovoľníka, Animátorská škola, Škola služobníka

Škola dobrovoľníka

Prvý krokom na ceste animátora je Škola dobrovoľníka. Ide o ročný kurz zložený zo 4. víkendov a jedného záverečného viacdňového stretnutia. Počas tohto roka nenáročným spôsobom budeš môcť spoznať základné témy kresťanstva, rozvíjať svoj duchovný život, budovať spoločenstvo s inými a objavovať, čo služba animátora v skutočnosti je. Škola dobrovoľníka je určená pre mladých od 15 rokov.

Animátorská škola

Druhým, prostredným a aj hlavným krokom na ceste animátora je animátorská škola, všetkým známa ako ANIMA. Ide o dvojročný akreditovaný kurz, ktorý pozostáva z trinástich stretnutí. Tu hlbšie objavíš pravdy Katolíckeho učenia a spôsoby ako o nich hovoriť aj iným, intenzívnejšie sa zameriame na budovanie osobného vzťahu s Bohom a sviatostného života,  ukážeme Ti ako atraktívne viesť malé spoločenstvá mladých a spoločne sa budeme učiť žiť kresťanstvo ako životný štýl. Animátorská škola je určená pre mladých od 16 rokov.

Škola učeníka

Záverečným krokom sprevádzania na ceste animátora je škola učeníka. Na ňu sa môžeš vydať, ak máš a viac 18 rokov a máš za sebou animátorskú školu. Počas jedného roka na škole učeníka prehĺbiš všetko, čo si sa na animátorskej škole naučil a  vycibríš sa v oblasti vedenia a sprevádzania. Absolvovanie školy učeníka vnímame zároveň aj ako nutný predpoklad  pre prijatie väčších záväzkov v rámci animátorskej služby v Košickej eparchii (laik zodpovedný za niektorý protopresbyterát, hlavný animátor turnusu CAMPu Eparchie, animátor zodpovedný za niektorú akciu, či aktivitu Rady pre mládež…)

Zaujala ťa ponuka animátorskej školy?

Ak by si sa rád zaregistroval do nového ročníka, alebo máš nejaké pochybnosti neváhaj nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.