2% pre Aetos

Aj vďaka vašim 2% pomáhame mladým stáť vo viere oboma nohami

Vašimi dvoma percentami podporíte aktivity pre mládež, ktorými pomáhame mladým objaviť hĺbku, krásu a rozmanitosť ľudského života a života s Bohom a taktiež podporíte život v Centre pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach.

POKYNY PRE POUKÁZANIE 2% (3%) PRE ČINNOSŤ AETÓS

ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 • Aetós sa nachádza v Zozname prijímateľov na rok 2023, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,00 €.
 • Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať (A: 2% z Vašej zaplatenej dane – Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. B: 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.)
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4. 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 
 • Údaje o nás napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Údaje, ktoré potrebujete do Vyhlásenia uviesť o prijímateľovi sú: IČO: 35552034 / Právna forma: občianske združenie / Obchodný názov: Aetós / Sídlo: Školská 4/5, 07662 Dvorianky
 • Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

ÚDAJE

Obchodný názov: Aetós

IČO: 35552034

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Školská 4/5, 07662 Dvorianky


DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

ktoré si samy podávajú daňové priznanie.

 • Aetós sa nachádza v Zozname prijímateľov na rok 2023, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,00 €. (Vypočítajte si: A: 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech Aetós poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. B: 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania sú: IČO: 35552034 / Právna forma: občianske združenie / Obchodný názov: Aetós / Sídlo: Školská 4/5, 07662 Dvorianky
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám vy zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)!
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. (Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.)

 • Aetós sa nachádza v Zozname prijímateľov na rok 2023. Právnické osoby môžu poukázať 2% (1%) z dane aj viacerým prijímateľom, okrem Aetós, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 • Vypočítajte si Vaše 2% (1%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2% (1%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV riadok 3.
 • Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV riadok 1 a 2.
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (1%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (1%), zaškrtnite v časti IV príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma… NIE však poukázaná suma). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania sú: IČO: 35552034 / Právna forma: občianske združenie / Obchodný názov: Aetós / Sídlo: Školská 4/5, 07662 Dvorianky .
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

ÚDAJE

Obchodný názov: Aetós

IČO: 35552034

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Školská 4/5, 07662 Dvorianky

DÔLEŽITÉ DÁTUMY

DO 15.2.2023

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

DO 31.3.2023

Podanie daňových priznaní, ktorí podávajú sami daňové priznanie (fyzické osoby) + podanie daňových priznaní právnickými osobami.

DO 30.4.2023

Zasielanie vyhlásení, ktorým daňové priznanie posiela zamestnávateľ.

ĎAKUJEME

Similar Posts