O nás

Aetós je v prvom rade spoločenstvo ľudí, ktorým záleží na mladom človeku vidiac v ňom veľký potenciál. Svojou činnosťou sa usilujeme pomáhať mladým ľuďom, aby objavovali svoju jedinečnosť a talenty, nachádzali zmysel a radosť života a postupnými konkrétnymi krokmi viedli svoj život k naplneniu. Ako ľudia, ktorí zakúšame Božiu dobrotu a prítomnosť vo svojom živote zvlášť skrze spoločenstvo a prostriedky Katolíckej cirkvi, usilujeme sa svoj život podriadiť Božej vôli. Skúsenosť s Bohom a odvahu nechať sa Ním v živote viesť sa usilujeme sprostredkovať aj mladým ľuďom, s ktorými sa pri našich aktivitách stretávame a to najmä vlastným životom  a pre nás gréckokatolíkov prirodzenou duchovnosťou kresťanského východu.

Základnou a neodmysliteľnou bunkou spoločenstva Aetós je Rada pre mládež Košickej eparchie, a teda zoskupenie kňazov a laikov, ktorým Košický eparchiálny biskup ako svojim pomocníkom zveril službu mladým. Zároveň fungujeme aj ako občianske združenie pod názvom Aetós O.Z., ktoré od roku 2003 pôsobí na území Košického kraja, kde organizujeme duchovné, kultúrne a športové akcie a taktiež podujatia zamerané na vzdelávanie v oblasti ľudskej osobnosti, dobrovoľníctva, kresťanstva a kultúry.

Košický eparchialny biskup

Nám zveril službu mladým

Rada pre mládež košickej eparchie

Je zoskupením kňazov a laikov, ktorí túto službu vykonávajú

Aetós O.Z.

Občianske združenie, ktoré formálne zastrešuje podujatia, ktoré organizujeme

Spoločenstvo Aetós

Členovia spoločenstva túžiaci priblížiť sa Pánu Bohu

Vízia

Svojou činnosťou sa usilujeme, aby v našich farnostiach, mestách, či obciach, na školách a všetkých miestach, kde sa vyskytuje mladý človek existovali živé spoločenstvá mladých, ktorí sa usilujú byť dobrými ľuďmi vážiaci si toho druhého a zároveň svoj život zakladajú na týchto pilieroch: tajomstvá – sviatosti, pravidelná osobná modlitba, Božie slovo, pravda Katolíckej náuky, rozvíjanie cnostného života (konanie dobra a vyhýbanie sa hriechu) a evanjelizácia.

Názov Aetós

pochádza z gréčtiny a v preklade znamená  orol – orlica (samica orla). Vo východných cirkvách je orol veľmi často používaným symbolom pre svoje charakteristické vlastnosti ako sú, vznešenosť, nespútanosť, dravosť, túžba vysoko lietať. Názvom nášho spoločenstva chceme na tieto vlastnosti v živote mladých poukázať a pomáhať mladému človeku ich do svojho života implementoval. Aby si uvedomil svoju vznešenosť, ktorú získal krstom, aby sa nenechal spútať hriechom, aby mu nebola žiadna námaha ťažká pri šírení evanjelia a aby nikdy nezabudol na to, že sme boli stvorení pre lietanie a nie pre hrabanie na smetisku!