Náš tím

Kňazi a zasvätené osoby

Základný kameň, pevná pôda pod nohami, hlavy pomazané, tí „svätí“, dobrí, slušní .. to sme my, kňazi a zasvätené osoby Rady pre mládež. A pritom sme veľmi krehkí, obyčajní, odkázaní na Božiu milosť, blázniví, túžiaci žiť, normálni ..a takto chceme byť aj videní.

Laici

Mladá krv, nový vietor, sviežosť, radosť, iný pohľad na veci .. to sú laici v Rade pre mládež. Sú jej neodmysliteľnou súčasťou a svojimi talentmi, darmi a zápalom pre službu dávajú nášmu tímu rozmanitosť i krásu. A toto sú oni: