Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 2003/2021 v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky