NÁVRAT 40

„Lebo toto hovorí Pán, Jahve, Svätý Izraelov: „Návratom a pokojnosťou budete oslobodení, v tichosti a dôvere je vaša sila“ (Iz 30,15)

NÁVRAT 40 je pôstna výzva (nielen) pre mladých, ktorá ponúka počas trvania celého Veľkého pôstu duchovné sprevádzanie. Každodenná modlitba, prechod knihou Genezis, myšlienky na zamyslenie, skutky zamerané na premenu charakteru cez striedmosť a sebazápor, stretnutia v malých spoločenstvách počas celého obdobia, vybrané biblické postavy ako vzory, mužská a ženská výnimočnosť, povzbudenia, výhry, boje, pády… to všetko stretneš, ak sa vyberieš na NÁVRAT40!

Začíname v nedeľu, 14. februára a finišujeme 4. apríla.


#Label
 • MODLITBA
 • ASKÉZA
 • SPOLOČENSTVO
 • VÝNIMOČNOSŤ MUŽA AŽENY
 • BIBLICKÉ POSTAVY

MODLITBA

 • Každý deň si vyhraď čas  na modlitbu (min. 30. min, ktorý si skupinka po spoločnej dohode môže ešte navýšiť).
 • Tento svätý čas naplň modlitbou Časolsova (aspoň 15 min), alebo sa pomodli aspoň 100x Ježišovu modlitbu, alebo zotrvaj 15 min. v tichosti pred Pánom.
 • Ďalšou časťou „svätého času“ nech je modlitba s Božím slovom a rozjímanie nad prečítaným textom. Na pokračovanie prejdeme po menších častiach celou knihou Genezis (podľa postupu ako sú v pôste na večierni a Liturgii VPD), spolu so zamysleniami, ktoré máme pre Teba pripravené.
 • Dni pôstu naplň aj účasťou (aktuálne online spôsobom) na oficiálnych modlitbách Cirkvi, ktorej si súčasťou (utierne, večierne, liturgie a iné bohoslužby). V tomto čase pôstu znásob účasť na bohoslužbách napr. o jedenkrát viac ako máš vo zvyku (ak chodíš iba v nedeľu, začni chodiť aj v piatok).
 • Dobre sa priprav na bohoslužbu. 10-15 minút pred začiatkom bohoslužby sa už stíš, dopredu prečítaj Božie slovo a uvedom si, že na bohoslužbe Boh prichádza a hovorí k tebe. Skús aj ty neodísť bez stretnutia s Ním, snaž sa o väčšiu pozornosť a sústredenosť na Jeho slovo – zapíš si.
 • Každý večer venuj čas spytovaniu svedomia. To obohať o reflexiu nad sebou skrze biblickú postavu, ktorú Ti na začiatku každého týždňa predstavíme.

ASKÉZA

 • NÁVRAT 40 Ťa pozýva počas celého obdobia výzvy konať skutky zamerané na sebazápor, striedmosť a askézu (zvlášť pripravené pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá) a aj týmto spôsobom budovať svoj duchovný život a charakter.
Rozhodnutia pre ženy
Rozhodnutia pre mužov

SPOLOČENSTVO

Výzvou NÁVRAT 40 nebudeš kráčať sám, ale ako dôležitá súčať. skupinky (5 – 7 členná). V nej sa budete stretávať na týždennej báze, vzájomne sa zdieľať o tom, ako sa vám darí, resp. v čom sa vám nedarí a takto byť pre seba navzájom povzbudením a aj posilou. Zdieľanie v skupinke je dobrovoľné. Každá skupinka má svojho vedúceho, ktorý ju viedie podľa presného manuálu. Skupinky budú zvlášť chlapčenské a zvlášť dievčenské a tvorené podľa vekových kategórii. Ak chceš byť v skupinke so svojimi priateľmi, uveď to, prosím, pri prihlasovaní. Animátor dokonca môže vytvoriť okolo seba skupinku mladých (napr. z farnosti), ktorej bude zároveň aj vedúci.


VÝNIMOČNOSŤ MUŽSKEJ A ŽENSKEJ IDENTITY

Všetky aktivity sú špeciálne vytvorené zvlášť pre chlapcov a zvlášť pre dievčatá. Takto budú vytvárané aj jednotlivé skupinky (mužské/ženské), ktoré budú mať svojho (mužského/ženského) vedúceho. 


VZORY BIBLICKÝCH POSTÁV

Počas NÁVRATU 40 Ti ponúkneme 7 biblických postáv (mužské/ženské), ktoré Ťa môžu svojím charakterom povzbudzovať a inšpirovať. Postavy sú vybraté z knihy Genezis (okrem posledných dvoch), ktorou sa budeme počas NÁVRATU prechádzať. 


IDEŠ DO TOHO??

ZAČNI UŽ DNES PRÍPRAVNOU FÁZOU!!

 • DEFINUJ SI SVOJE >> PREČO??? (kvôli komu/čomu, s čím) idem do tejto pôstnej výzvy? Napíš si to!
 • POZVI PRIATEĽOV!! Ste partia 5-7 mladí a chcete prechádzať touto pôstnou výzvou spolu? Prihláste sa ako jedna skupina.
 • PRIHLÁS SA!! Nájdeš prihlasovací formulár, ktorý ťa prevedie všetkými potrebnými krokmi potrebnými pre prihlásenie.
 • ZÍSKAJ POŽEHNANIE od svojho duchovného otca na tento pôst a jeho podmienky.

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽEŠ

 • SAMOSTATNE
 • SPOLU S KAMARÁTMI, S KTORÝMI CHCEŠ BYŤ V SKUPINKE
 • AKO SAMOSTATNÁ SKUPINKA, KTORÁ MÁ SVOJHO VEDÚCEHO (Ten musí byť animátor Košickej eparchie)

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *