NÁVRAT 40

„Lebo toto hovorí Pán, Jahve, Svätý Izraelov: „Návratom a pokojnosťou budete oslobodení,“ (Iz 30,15)

NÁVRAT 40 je reálny spôsob ako môžeš počas obdobia Veľkého pôstu realizovať návrat do spoločenstva s Bohom. Ponúkame Ti v ňom konkrétne záväzky a kroky modlitby a askézy vychádzajúce z praxe duchovného života šité na mieru mladému človeku. Spolu s osobným budovaním duchovného života je Návrat 40 putovaním v spoločenstve malých skupín mužov a žien, ktoré sa pravidelne raz do týždňa stretávajú, vzájomne sa zdieľajú, žehnajú si a takto sa celým obdobím sprevádzajú. Ešte intenzívnejšie zažiješ rozmer spoločenstva v tzv. kotve – v dvojici, kde si budete so svojim kamošom každodennou oporou. Napokon Ti Návrat 40 ponúkne dôležitého sprievodcu – jednu biblickú postavu. Jej príbeh návratu do Otcovho náručia bude počas celého Veľkého pôstu určite dobrým návodom aj pre Teba. 

NÁVRAT 40 V KOCKE

CIEĽ A PRE KOHO JE NÁVRAT URČENÝ

Začíname 12. februára a finišujeme 31. marca


PILIERE NÁVRATU 40

Návrat 40 stojí na piatich pilieroch, prostredníctvom ktorých buduješ svoj duchovný život a realizuješ svoj návrat do Otcovho náručia.


MODLITBA

Modlitba je základom každej cesty k Bohu. Bez nej to ani neskúšaj. Pre Ježiša bolo veľmi dôležité naučiť apoštolov modliť sa. Vedel, že potrebujeme modlitbu. Pilier modlitby zahŕňa 4 oblasti: liturgická modlitba, svätý čas, spytovanie svedomia, biblická postava

Liturgia

Liturgická modlitba je modlitbou Krista, preto:

 • V nedeľu a piatok sa zúčastni na bohoslužbe
 • Na bohoslužbu príď o 15 minút skôr a priprav sa na jej slávenie stíšením, resp. rozjímaním
 • P.S.: Odporúčame sa bohoslužby zúčastniť aj v stredu

Svätý čas

Svätý čas je čas vyhradený na osobnú modlitbu aspoň 30 minút v celku. Okrem konkrétneho času maj preň aj konkrétne miesto. Svätý čas nech tvorí:

 • Modlitba s Božím slovom podľa určených čítaní z Knihy proroka Izaiáša
 • Modlitba časoslova (modlitba časov, utiereň, večiereň, povečerie, polnočnica,..)
 • Ježišova modlitba aspoň 100x (ňou môžeš nahradiť napr. modlitbu časoslova)
 • Rozjímanie podľa zamyslení k čítaniam,ktoré Ti budeme posielať
 • Stíšenie

Spytovanie svedomia

Pomôže Ti spoznať sa a zachová ťa v Návrate 40.

 • každý večer si pre spytovanie svedomia vyhraď aspoň 15 minút
 • Prejdi si deň podľa bodov, ktoré Ti na celý pôst pošleme

Biblická postava

Počas NÁVRATU 40 Ti ponúkneme viacero biblických postáv, ktoré Ťa budú svojím charakterom povzbudzovať a inšpirovať.


Askéza

Počas celého NÁVRATU 40 budeš svoj duchovný život a charakter budovať prostredníctvom sebazáporu a striedmosti. Zvlášť máme pripravené výzvy pre mužov a zvlášť pre ženy.

Askéza pre mužov

 • Žiaden alkohol, zákusok, sladkosť, pochutiny, cigarety;
 • Žiadna strava medzi hlavnými jedlami dňa (počítame s 5 chodmi)
 • Žiadne sladené nápoje a obmedziť kávu;
 • V piatok prísny pôst (raz do sýta a 2x občerstviť)
 • Odporúčame prísny pôst aj v stredu
 • Stredy a piatky bez mäsa
 • Obmedziť televíziu, hry, filmy, seriály
 • Obmedziť (odporúčame úplne odinštalovať aplikácie) používanie sociálnych sietí (max. 30 min používania na deň), s výnimkou nevyhnutnej komunikácie
 • Používanie sociálnych sieti (max. 30 min. používania
 • Vôbec nepoužívať mobil a ani ho nemať pri sebe na 3 miestach – jedálenský stôl, WC, posteľ
 • Počítač sa smie používať výhradne na prácu alebo štúdium
 • Počúvať sa môže len hudba, ktorá povznáša dušu k Bohu
 • Pravidelné a intenzívne cvičenie (odporúčame min. 3-krát do týždňa 30 minút)
 • Sedem hodín spánku s podmienkou hodinu pred polnocou
 • Prečítať 1 knihu
 • Začať niečo, čo som dlhšie odkladal
 • Almužna alebo pomoc niekomu
 • Venovať niekomu svoj čas – každú nedeľu si v spoločenstve skonkretizovať komu ho venujem a čo to znamená venovať svoj čas (nie cez chat)

Askéza pre ženy

 • Aspoň 30 minút pohybovej aktivity 3x do týždňa
 • Žiaden alkohol, zákusok, sladkosť, pochutiny, cigarety
 • Žiadna strava medzi hlavnými jedlami dňa (počítame s 5 chodmi)
 • Žiadne sladené nápoje a obmedziť kávu;
 • V piatok prísny pôst (raz do sýta a 2x občerstviť)
 • Odporúčame prísny pôst aj v stredu
 • Stredy a piatky bez mäsa
 • Obmedziť televíziu, hry, filmy, seriály
 • Obmedziť (odporúčame úplne odinštalovať aplikácie) používanie sociálnych sietí (max. 30 min používania na deň), s výnimkou nevyhnutnej komunikácie
 • Používanie sociálnych sieti (max. 30 min. používania
 • Vôbec nepoužívať mobil a ani ho nemať pri sebe na 3 miestach – jedálenský stôl, WC, posteľ
 • Počítač sa smie používať výhradne na prácu alebo štúdium
 • Počúvať sa môže len hudba, ktorá povznáša dušu k Bohu
 • Sedem hodín spánku s podmienkou hodinu pred polnocou
 • Venovať svoj čas blížnym (poteš, povzbuď, vypočuj, choď s ním na prechádzku)
 • Almužna alebo pomoc niekomu
 • Vybrať si neresť/zlozvyk, na odstránení ktorého budeš počas Návratu pracovať
 • Urobiť niečo, čo robíš rada a čo ťa teší, nájsť si formu oddychu – každý deň


SPOLOČENSTVO

Návrat 40 je putovaním v spoločenstve malých skupín mužov a žien, ktoré sa pravidelne raz do týždňa stretávajú. V nich sa zdieľame o svojom napredovaní i o svojich pádoch, vzájomne si žehnáme a takto sa celým obdobím sprevádzame. Ešte intenzívnejšie zažiješ rozmer spoločenstva v tzv. kotvách – v dvojici, kde si budete so svojim kamošom každodennou oporou.


IDENTITA MUŽA A ŽENY

Výnimočnosť identity muža a ženy reflektujeme vo viacerých aspektoch Návratu 40. Jednotlivé skupinky sú rozdelené na mužov a ženy. Taktiež sme na špecifickosť mužov a žien mysleli aj pri jednotlivých bodoch askézy. Zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy vyberáme aj biblickú postavu, ktorá nás bude celým Návratom 40 sprevádzať.


Biblická postava

Každú sobotu pomocou videokatechézy spoznáš časť príbehu návratu k Bohu jednej biblickej postavy (pre mužov muž a pre ženy žena). Na základe toho bude pred Teba na daný deň postavená výzva na budovanie Tvojej svätosti.


IDEŠ DO TOHO??

ZAČNI UŽ DNES PRÍPRAVNOU FÁZOU!!

 • DEFINUJ SI SVOJE >> PREČO??? (kvôli komu/čomu, s čím) idem do tejto pôstnej výzvy? Napíš si to!
 • POZVI PRIATEĽOV!! Ste partia 5-7 mladí a chcete prechádzať touto pôstnou výzvou spolu? Prihláste sa ako jedna skupina.
 • PRIHLÁS SA!! Nájdeš prihlasovací formulár, ktorý ťa prevedie všetkými potrebnými krokmi potrebnými pre prihlásenie.
 • ZÍSKAJ POŽEHNANIE od svojho duchovného otca na tento pôst a jeho podmienky.

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽEŠ

 • SAMOSTATNE
 • SPOLU S KAMARÁTMI, S KTORÝMI CHCEŠ BYŤ V SKUPINKE
 • AKO SAMOSTATNÁ SKUPINKA, KTORÁ MÁ SVOJHO VEDÚCEHO (Ten musí byť animátor Košickej eparchie)

Similar Posts