ODPUST CENTRA

ODPUST CENTRA

Príďte s nami osláviť patróna Centra pre mládež Košickej eparchie – sv. Jána Teológa