Odpust mladých

Odpust mladých

Odpust mladých je jedinečné stretnutie mladých Košickej eparchie na pútnickom mieste Klokočov. Tohto roku chceme byť hlavne SPOLU

ODPUST CENTRA

ODPUST CENTRA

Príďte s nami osláviť patróna Centra pre mládež Košickej eparchie – sv. Jána Teológa