Spoločenstvá

Vitajte medzi mladými spoločenstva Aetós!

Spája nás túžba pravidelne sa stretávať a spoločne kráčať za Kristom, preto ak hľadáš spoločenstvo rovesníkov, v ktorom by si mohol budovať svoj vzťah s Bohom a je Ti blízka lokalita jedného z našich spoločenstiev, radi Ťa medzi nami privítame.

Aktuálne informácie o našich stretnutiach a podujatiach, nájdeš cez kontaktné údaje jednotlivých spoločenstiev.

UNIPAS

Univerzitná pastorácie Košickej eparchie -UNIPAS KE je tu pre všetkých vysokoškolákov a stredoškolákov študujúcich v Košiciach. Kontaktovať nás môžeš cez sociálne siete, alebo skrze email unipas@grkatke.sk.

Streda v Košiciach je UNIPAS stredou. Každú stredu v čase akademického roka je pre študujúcich na strednej alebo vysokej škole, či pracujúcich mladých v Košiciach, od 9.00 do 16.30 v Gréckokatolíckom pastoračnom stredisku otvorená UNIPAS kancelária na Čas pre Teba (spoveď, duchovný rozhovor, káva). V tých istých priestoroch od 16.00 v našej kaviarni znie nádherný spev, z nácviku nášho UNIPAS zboru. Vrcholom našej stredy je mládežnícka sv. liturgia o 17.00 v katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky na Moyzesovej ulici 40 v Košiciach, po ktorej nasleduje v priestoroch GPS život spoločenstva – stretko, každú stredu zamerané na niečo iné. Neváhaj a zastav sa u nás!

Mladí Košického protopresbyterátu

Spájame mladých z farností Košického protopresbyterátu. Ak si z Košíc a ich okolia a hľadáš spoločenstvo mladých, sme tu pre Teba. Kontaktovať nás môžeš cez sociálne siete, alebo skrze email mladez@grkatke.sk.

V rámci protopresbyterátu sa pravidelne stretávame na stretnutiach s názvom TeVe. Štyrikrát do roka sa vyberáme prežiť spoločne víkend s názvom TeVí, aby sme naše priateľstvá viac utužili a intenzívnejšie prehĺbili vzťah s Bohom. S animátormi sa špeciálne stretávame na stretnutiach Spolu za mladých.


Mladí Trebišovského protopresbyterátu

Spájame mladých z farností Trebišovského protopresbyterátu. Ak Ti je blízky Trebišov a jeho okolie a zároveň hľadáš spoločenstvo mladých, sme tu pre Teba. Kontaktovať nás môžeš cez sociálne siete, alebo skrze email mladez@grkatke.sk.

V rámci protopresbyterátu sa pravidelne stretávame na stretnutiach s názvom TREMP.

Mladí Maďarského protopresbyterátu

Spájame mladých z farností Maďarského protopresbyterátu. Ak hľadáš spoločenstvo mladých v tých najjužnejších častiach Zemplína, sme tu pre Teba. Kontaktovať nás môžeš cez sociálne siete, alebo skrze email mladez@grkatke.sk.

Stretávame sa občasne – nie úplne pravidelne, ale stojí to za to! Tešíme sa na teba 😀


Mladí Michalovského protopresbyterátu

Spájame mladých z farností Michalovského protopresbyterátu. Ak hľadáš spoločenstvo mladých v Michalovciach a ich okolí, sme tu pre Teba. Kontaktovať nás môžeš cez sociálne siete, alebo skrze email mladez@grkatke.sk.

V rámci protopresbyterátu sa pravidelne stretávame na stretnutiach s názvom AMEN.

Mladí Sobraneckého protopresbyterátu

Spájame mladých z farností Sobraneckého protopresbyterátu. Ak si zo Sobraniec, či ich okolia a hľadáš spoločenstvo mladých, sme tu pre Teba. Kontaktovať nás môžeš cez sociálne siete, alebo skrze email mladez@grkatke.sk.

V rámci protopresbyterátu sa pravidelne stretávame na stretnutiach s názvom SOPKA (Sobrance potrebujú Krista).


Mladí SNV protopresbyterátu

Spájame mladých z farností spišskonovoveského protopresbyterátu. Ak hľadáš spoločenstvo mladých v spišskom okrese, sme tu pre Teba. Kontaktovať nás môžeš cez sociálne siete, alebo skrze email mladez@grkatke.sk.

Stretávame sa občasne – nie úplne pravidelne, ale stojí to za to! Tešíme sa na teba 😀

Mladí Sečovského protopresbyterátu

Spájame mladých z farností Sečovského protopresbyterátu. Ak si zo Sobraniec, či ich okolia a hľadáš spoločenstvo mladých, sme tu pre Teba. Kontaktovať nás môžeš cez sociálne siete, alebo skrze email mladez@grkatke.sk.

V rámci protopresbyterátu sa pravidelne stretávame na stretnutiach s názvom SEN.