Odpust mladých 2022

Buďme spolu

Odpust mladých je jedinečné stretnutie mladých Košickej eparchie na pútnickom mieste Klokočov. Tohto roku chceme byť hlavne SPOLU

ČAKÁ ŤA JEDINEČNÝ PROGRAM

6. MÁJ

CELONOČNÉ BDENIE

Miesto:

Farský chrám Narodenia presvätej Bohorodičky v Michalovciach

PROGRAM:

17:30 sv. liturgia

19:00 celonočné bdenie s možnosťou prijať sviatosť zmierenia

Poznámka: Po skončení modlitieb je možné prespať v pastoračných priestoroch fary. Stačí si priniesť spacák

7. MÁJ

FATIMSKÁ SOBOTA

PROGRAM:

7:30 zraz mladých pri Amfiteátri Zemplínska šírava (pri stredisku Hôrka)

8:00 začiatok putovania mladých do Klokočova spojená s modlitbou ruženca

9:30 archijerejská sv. liturgia s vladykom Cyrilom v Klokočove

11:00 – 14:00 občerstvenie a program pre mladých na tému Synoda o synodalite

Poznámka: Zároveň v Klokočove bude prebiehať klasický program fatimskej soboty:8:30 modlitba ruženca 9:00 modlitba 3. času 9:15 katechéza 9:30 archijerejská sv. liturgia

7. – 8. MÁJ

STRETNUTIE ANIMÁTOROV

Synodalitu chceme hlavne žiť a chceme ju žiť spoločne s tými, vďaka ktorým je môžeme realizovať mnohé aktivity Rady pre mládež. Preto špeciálna časť programu je venovaná animátorom.

Miesto:

Centrum pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach

PROGRAM:

17:00 Spoločne trávený čas

STAČÍ SA IBA PRIHLÁSIŤ A PRÍSŤ

Prihlásiť sa môžeš na celý program, alebo aj na jeho jednotlivé časti

Similar Posts