Týždeň Cirkvi pre mládež v Košickej eparchii 2021

„Vstaňte a slávte svetový deň mládeže vo vašich miestnych cirkvách!“

(Posolstvo Svätého Otca Františka k 36. Svetovému dňu mladých)

Milí mladí priatelia,týždeň od 15. do 21. novembra bude v Cirkvi venovaný špeciálne vám. Budeme totiž sláviť Týždeň Cirkvi pre mládež, ktorý vyvrcholí v nedeľu Svetovým dňom mládeže, kedy sa spojíme s mladými na celom svete. V rámci Košickej eparchie sme pre vás pripravili skvelý program, cez ktorý vam chceme povedať, že Cirkev je tu s vami a pre vás. Máte sa na čo tešiť.

Secondary Heading​

ONLINE STRETNUTIA PROTOPRESBYTERÁTOV

Stretni svojich kamošov zo svojho i ďalších protopresbyterátov a prežite spoločne skvelý čas počas online stretka cez aplikáciu ZOOM.

UTOROK O 19:00
PROTOPRESBYTERÁTY:

Sobranecký, Michalovský, Sečovský

ZAPOJ SA

ID: 961 9131 7239

KÓD: 110955


ŠTVRTOK O 19:00
PROTOPRESBYTERÁTY:

Trebišovský, Maďarský, Košický, Spišskonovoveský

ZAPOJ SA

ID:

KÓD:

STRETNI SA SO SVOJIM KŇAZOM

Stred týždňa bude patriť Tebe a Tvojmu kňazovi v Tvojej farnosti. Preto stredu, 17. novembra, podľa liturgického poriadku a aktuálnych opatrení sa stretni so svojim kňazom na sv. liturgii v Tvojom farskom chráme.

Čaká Ťa
 • PRÍTOMNOSŤ KRISTA V BOŽOM SLOVE A EUCHARISTII
 • SVEDECTVO TVOJO KŇAZA O STRETNUTÍ KRISTA
 • A VŠETKO, ČO SI KŇAZ PRE TEBA ŠPECIÁLNE PRIPRAVÍ
 • MODLITBOVÁ PRECHÁDZKA PO FARNOSTI

NIKODÉMOVÁ NOC

V piatok, 19. novembra, Ťa pozývame stretntúť Krista podobne ako ho stretol Nikodém (môžeš si o tom prečítať Jn 3, 1- 21). V každom protopresbyteráte bude pre mladých otvorený chrám v čase od 20:00 do 0:00, aby v tichu, tme tvárou v tvár Kristovi v eucharistii a Božom slove si mohol stretnúť Krista. Či to bude váš dialóg, alebo iba tiché hľadenie na seba, bude to jedinečná noc.

Čaro Nikodémovej noci
 • Anonymita v prítmi chrámu
 • Ticho, aby si mohol lepšie počúvať
 • Kristus reálne prítomný v eucharistii a Božom slove
 • Prítomnosť kňď aza na spove, či duchovný rozhovor
 • Čas na seba samého

Zoznam chrámov

 • Chrám sv. Sedmopočetníkov v Sobranciach
 • Chrám Narodenia Presv. Bohorodičky v Michalovciach
 • Chrám Zosnutia Presv. Bohorodičky v Trebišove
 • Chrám sv. Cyrila. a Metoda v Sečovciach
 • Katedrálny chrám Narodenia Presv. Bohorodičky v Košiciach
 • Chrám archanjela Michala v Závadke – SOBOTA OD 15:00

Online Inšpiratívne stretnutie

Diskusia vladyku Cyrila s mladými

Ak čakáš, že vladyku Cyrila posadíme do kresla, aby sme mu kládli otázky, si na omyle. Tentokrát to bude on, kto sa bude pýtať. Bude mať pred sebou mladých, s ktorými bude viesť dialóg.

Posolstvo pápeža Františka k 36. SDM

Dozvieš sa, čo Svätý Otec hovorí mladým v aktuálnom posolstve k Svetovému dňu mladých , ktorý tohto roku po prvýkrát slávime na Nedeľu Krista Kráľa. Ako ho vníma vladyka Cyril a ako zasa mladí.

Relácia na nedeľné popoludnie

Prostedníctvom sociálnych sietí Rady pre mládež Košickej eparchie môžeš nedeľu, 21. novembra, obohatiť o Inšpiratívne stretnutie, ktoré v nás, veríme, zanechá silný zážitok z Cirkvi, ktorá sa pýta i počúva mladých.

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *