I. turnus – vysokoškoláci a (ne)pracujúci

Pre koho je turnus určený

Tento turnus sa zameriava na tých mladých, ktorí už skončili strednú školu a zároveň dovŕšili 18 rokov. Radi tu privítame vysokoškolákov, pracujúcich i tých, ktorí si prácu zatiaľ hľadajú. Ak si tohto roku maturoval a stredoškolákom sa už necítiš, tak si taktiež vítaný/á.

Cena turnusu

30 €

(strava 5x denne, ubytovanie, spevník Camp 2016 )

Počet voľných miest

80 miest

>>> Prihlásenie <<<

Pre záväzné prihlásenie vyplň tento prihlasovací formulár

Prihlasovací formulár

Dokumenty na stiahnutie

Zdravotná spôsobilosť

 Tento dokument obsahuje dve tlačivá:

  1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré musí potvrdiť lekár
  2. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Tento dokument obsahuje dve tlačivá:

  1. súhlas so spracovaním osobných údajov (zákonného zástupcu, alebo samotného účastníka ak dovŕšil 18 rokov)
  2. Doplňujúce info o dieťati (vypĺňa zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nedovŕšilo 18 rokov)

Oba dokumenty (4 tlačivá) odovzdaj v deň nástupu pri registrácii