III. turnus: 12 – 14 roční

Pre koho je turnus určený

Ako hovorí názov, turnus je určený pre tých, ktorí v tomto kalendárnom roku dosiahli 12. rok svojho života až po tých, ktorí v ňom ukončili 14. rok života. Mladším a ani starším na turnus neodporúčame ísť. Mladší nemusia mnohým katechézam rozumieť a straší sa môžu nudiť 🙂 .

Cena turnusu

40 €

(strava 5x denne, ubytovanie, spevník Camp 2016 )

Počet voľných miest

O miest

Turnus je plne obsadený

>>> Prihlásenie <<<

Pre záväzné prihlásenie vyplň tento prihlasovací formulár

Prihlasovací formulár

Dokumenty na stiahnutie

Zdravotná spôsobilosť

 Tento dokument obsahuje dve tlačivá:

  1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré musí potvrdiť lekár
  2. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Tento dokument obsahuje dve tlačivá:

  1. súhlas so spracovaním osobných údajov (zákonného zástupcu, alebo samotného účastníka ak dovŕšil 18 rokov)
  2. Doplňujúce info o dieťati (vypĺňa zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nedovŕšilo 18 rokov)

Oba dokumenty (4 tlačivá) odovzdaj v deň nástupu pri registrácii