IV. turnus: 9 – 11 roční

Pre koho je turnus určený

Tento turnus je otvorený pre tie deti, ktoré v tomto kalendárnom roku dosiahli 9. rok svojho života a zároveň absolvovali 1. sv. prijímanie. Horná veková hranica tohto turnusu je zavŕšenie 11. roku života dieťaťa.

Cena turnusu

40 €

(strava 5x denne, ubytovanie, spevník Camp 2016 )

Počet voľných miest

0

!!!tento turnus je už plne obsadený!!!

>>> Prihlásenie <<<

Pre záväzné prihlásenie vyplň tento prihlasovací formulár

Prihlasovací formulár

Dokumenty na stiahnutie

Zdravotná spôsobilosť

 Tento dokument obsahuje dve tlačivá:

  1. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré musí potvrdiť lekár
  2. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Tento dokument obsahuje dve tlačivá:

  1. súhlas so spracovaním osobných údajov (zákonného zástupcu, alebo samotného účastníka ak dovŕšil 18 rokov)
  2. Doplňujúce info o dieťati (vypĺňa zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nedovŕšilo 18 rokov)

Oba dokumenty (4 tlačivá) odovzdaj v deň nástupu pri registrácii