Kvetný víkend

Vladyka Milan, ako OTEC svojich mladých, pozýva práve Teba na Kvtený víkend 2017, ktorý bude skvelou príležitoťou pre mladých  našej eparchie vytvoriť úžasné spoločenstvo okolo svojho NEBESKÉHO OTCA. Tohto roku sa stretneme v Košiciach,  kde sa na Teba už nedočkavo tešia kňazi a mladí Košického protopresbyterátu, ktorí držia tohto roku nad akciou patronát. 

Príjmi pozvanie, príď a v dňoch od 7.4. do 9. apríla 2017 preži neobyčajný čas a oslavu mladtosti.

Ak je toto Tvoja odpoveď a máš minimálne 14 rokov, stačí ak vyplníš nasledujúci formulár

Prihlásiť sa môžete najneskôr do 2. apríla 2017. Kvôli strave je možnosť odhlásiť sa do stredy 5. apríla2017. Po tomto dátume je nutné zaplatiť účastnícky poplatok.


Vek: 14+ (s odporúčaním kňaza sa môžu prihlásiť aj 13 roční)

Cena víkendu: 15 eur 

Ponúkame aj súrodeneckú zľavu 1 €/ súrodenec (t.j. 1. súrodenec 14 €, 2. súrodenec 13 €,….)

Začíname o 16:00 registráciou na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského (Zbrojničná 3)

Miesta konania:

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského (Zbrojničná 3)- ubytovanie strava, katechézy

Katedrála Narodenia Presvätej Bohorodičky (Moyzesova 40) – modlitbový život

DKC VERITAS (Dominikánske námestie 8) – sobotný koncert a nedeľný program

Potrebuješ si doniesť: Spacák a karimatka, oblečenie, hygienické potreby, Sväté Písmo, jedlo na piatok večer (večera z vlastných zásob!!!), minimálne jedného priateľa

 

Zamyslíme  sa nad tohtoročným mottom Svätého Otca pre mladých "Lebo veľké veci mi urobil ten,  ktorý je mocný!" (Lk 1, 49), obzrieme za SDM 2016 v Krakove a poriadne oslávime 4 výročia Košickej eparchie. Okem toho tu nájdeš živú partiu mladých, prácu v skupinkách, outdoorovú krížovú cestu, katechézu o. Miroslava Bujdoša, sviatosť zmierenia, možnosť zasúťažiť si, párty s vladykom Milanom, koncert skupiny Lamačské chvály a spoločnú oslavu sviatku mladých na Kvetnú nedeľu.

… a samozrjeme oveľa viac…

Nemôžeš prísť na celý víkend?

Príď aspoň v sobotu 8. apríla o 21:00 na koncert skupiny Lamačské chvály a v nedeľu 9. apríla o 10:30 do Katedrály na slávnostnú sv. liturgiu s vladykom Milanom, či poobedný program so začiatkom o 14:00 v DKC VERITAS.

 

 

Akcia v skratke

  • piatok | 7. April 2017 to nedeľa | 9. apríla 2017
  • All Day