Mystické mesto Božie III – Prebodnutie

Samotný názov knihy napovedá, že kniha bude plná mystiky a utrpenia, a je tomu doslovne tak. Kniha plná vysvetlení mystických udalostí zo života Matky Božej, veľmi úzko prepojeného so životom nášho Spasiteľa a ďalších biblických osôb, opisujúca bolestné utrpenie nášho Pána Ježiša Krista a jeho svätej matky.

Ku knihe som sa dostala počas Veľkej noci, a tak som ju, pre mňa úplne nezvyčajne, začala čítať od stredu. Od kapitoly, v ktorej sa tematicky začali opisovať a vysvetľovať udalosti, ktoré oslavujeme počas veľkonočných sviatkov. Kniha totižto zaznamenáva „sväté tajomstvá zo života presvätej Matky Božej od návratu z Egypta až do slávneho nanebovstúpenia jej Božského Syna Ježiša Krista“. Kniha mi pomohla hlbšie prežiť tohtoročné sviatky v kruhu rodiny a s Pánom Ježišom. Aj najmä preto, že po druhýkrát sme ich nemohli kvôli pandémii sláviť verejne, iba súkromne. Bolesť, ktorú pre nás Kristus vytrpel, som skrze rozprávanie a vysvetlenia Panny Márie, reprodukované Máriou z Agredy, omnoho viac precítila. 

Mnohé slová a situácie zo Svätého Písma pre mňa po prečítaní knihy získali iný zmysel alebo sa mi dostalo vysvetlenia nepochopených, záhadných častí. 

Prekvapil ma najmä vzťah Pána Ježiša k svojej matke a jej cvičenie sa v cnostiach. Situácie, počas ktorých som mala pocit, že je Kristus voči Panne Márii odmeraný alebo sa k nej nepriznáva, dostali úplne iný rozmer. Napríklad svadba v Káne Galilejskej, keď ju nenazve matkou, ale ženou, alebo, ako sa spomína v Matúšovom evanjeliu v 12. kapitole, keď hovoril zástupom a prišla za ním do istého domu aj jeho matka, aby si ho vypočula. On sa nepoteší, neprivíta ju, neuvedie, ako by sa možno patrilo, no odpovie otázkou „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“. Keď ste sa nad tým niekedy pozastavili, v tejto knihe určite nájdete odpoveď, prečo je tomu tak. Zaiste dostanete odpovede aj na mnohé iné otázky, ktoré si neviete vysvetliť. 

Kniha je podľa mňa dielom, ktoré by si mal prečítať každý kresťan. 

Pred prečítaním knihy som si pozrela video, v ktorom sa rozoberá táto kniha, jej história, pričom sa v ňom spomínalo, že kniha sa ťažko číta – kvôli svojmu mystickému obsahu, ale aj dobovému jazyku, keďže bola napísaná pred takmer 400 rokmi. Musím však povedať, že mne sa čítala veľmi dobre. Aj keď je kniha dosť hrubá (má 423 strán), jej obsah je taký pútavý, že pri jej čítaní čas rýchlo zbehne. Nemyslím si, že by ju niekto prečítal na posedenie, no tým, že odhaľuje najväčšie záhady našej histórie a viery, bude chcieť čitateľ pokračovať v jej čítaní čo možno najskôr. 

Kniha má okrem krásneho obsahu – vnútra aj krásny zovňajšok. Vďaka pevnej väzbe vydrží v každej knižnici dlhé roky. 

Teším sa na ďalšie časti, ktoré má vydavateľstvo Zachej.sk v pláne vydať, keďže celé dielo Márie z Agredy je rozdelené do 4 častí a určite nám odhalí ďalšie mystické udalosti odohrávajúce sa pred 2000 rokmi.

Knihu Mystické mesto Božie III – Prebodnutie nájdete na Zachej.sk.

Autor recenzie: Michaela Sopková

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *