Pod ochranným plášťom Márie

Kniha Pod ochranným plášťom Márie od otca Donalda Callowaya, konvertitu na katolícku vieru a člena Kongregácie mariánskych otcov Nepoškvrneného počatia, je výnimočná a veľmi ma zasiahla. Nedá sa čítať na jeden dych a neodporúča to ani autor vo svojom príhovore. Prosí nás, aby sme knihu čítali pomaly, a tak neprišli o dôležité detaily. Ja som pomalosť pri čítaní a absorbovaní textu možno až preháňala, ale bola som nútená o jednotlivých kapitolách dlhšie premýšľať – medzi iným aj o tom, ako argumenty a informácie, ktoré som získala, uplatniť na zlepšenie môjho vzťahu s najstaršou dcérou. Tá totiž opustila Katolícku cirkev s ochranným plášťom Panny Márie a odišla k protestantom. Mariánsky kňaz Donald H.Calloway MIC absolvoval opačnú cestu od protestantizmu ku katolicizmu a veľmi dôkladne a detailne tak popisuje prednosti katolíckej viery. 

Jazyk celej knihy spontánne preniká k srdcu obyčajného človeka, ale treba mať aj otvorené uši a počúvať. Pannu Máriu vytvorila Najsvätejšia Trojica ako najdokonalejšiu a najkrajšiu bytosť. Ježiš vytvoril svoju vlastnú dokonalú matku, Boh Otec svoju najdokonalejšiu dcéru a Duch Svätý z nej urobil dokonalú nevestu. Mária sa Božím riadením stala majstrovským Božím dielom, najdokonalejším zo všetkých stvorení. „Nepoškvrnená. Boh žije v nej a skze ňu a s ňou poráža temnotu“ (str.16). „Boh z nás túži urobiť bezhriešnych a svätých a my sa preto musíme usilovať priblížiť vzoru, ktorý pre nás pripravil. Musíme sa stať nepoškvrnenými“ (str.24). A vzorom nepoškvrnenosti je naša duchovná Matka, Nepoškvrnená Panna Mária. Len cez Máriu a jej napodobňovaním sa najlepšie dokážeme priblížiť k Ježišovi a zapáčiť sa Bohu. Panna Mária je leitmotívom knihy a Panna Mária by mala byť aj leitmotívom života každého kresťana, pretože s Máriou sa v živote nemožno pomýliť. „Podobať sa Márii v jej cnostiach je v Katolíckej cirkvi predpokladom pre kanonizáciu či blahorečenie. Preto mimo Katolíckej cirkvi nie je nikto kanonizovaný ani blahorečený“ (str.25).

V desiatich kapitolách knihy dostávame „návod“ ako sa k svätosti priblížiť, ako čo najlepšie prežiť život pod ochranným plášťom Panny Márie, ktorý je záštitou pred zlom, a ako svoju dušu formovať, aby sa mohla stať nevestou Božského ženícha Ježiša Krista. Deväť kapitol knihy obsahuje deväť najobľúbenejších prednášok z Callowayových ciest, v ktorých sa snažil znovuobjaviť veľké pravdy katolíckej viery, ktorými sú Eucharistia, Cirkev, pápežstvo, spoveď, kňazstvo a kríž. Každá kapitola má tri podkapitoly na priblíženie rôznych aspektov danej témy. A po každej podkapitole nasledujú tzv. Mariánske klenoty – citáty významných mužov a žien Cirkvi, ktoré vyslovili o Márii. Je to mocný povraz, ktorý nás stále viac a viac priťahuje k Márii a ozrejmuje, prečo je tak veľmi dôležité žiť pod jej ochranným plášťom. Navyše každá kapitola vo svojich troch podkapitolách graduje.

Materstvo je obdivuhodné tajomstvo a blahoslavená Panna Mária okúsila všetky jeho požehnania. Keby Mária nebola potrebná, Boh mohol prísť na tento svet až ako 33-ročný, pripravený splniť svoje poslanie. Fakt, že prišiel na tento svet ako Máriino dieťa, je pre nás mimoriadne dôležitý. Ježišova cirkev sa musí narodiť z Márie a musí sa ňou tiež nechať formovať. A ak máme byť Ježišovými bratmi a sestrami, musíme mať spoločnú matku. Donald Calloway vedie zanietený boj za Máriu, Ježišovu matku, ako rytier presvätej Kráľovnej. V knihe Pod ochranným plášťom Márie tak ponúka dielo, ktoré do detailov skúma a ozrejmuje postavenie a úlohu Márie v Katolíckej cirkvi. Jeho pohľad je jasný a erudovaný, ale vyjadrený jednoduchým, prostým jazykom. Jeho argumentácia je nápaditá, presná, logická a vtipná. Práve vtip jej dodáva potrebnú ľahkosť.

Knihu Donalda Callowaya Pod ochranným plášťom Márie si treba nielen pozorne prečítať, ale treba sa k nej aj vracať, lebo je zdrojom nevšedných informácií. Je to pozoruhodný klenot do každej kresťanskej knižnice.

Knihu Pod ochranným plášťom Márie si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

Autorka recenzie: Marta Vilhanová

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *